قطعات یدکی پارکر

بازویی پارکر

بازویی پارکر از قطعات یدکی مصرفی سنگ شکن پارکر میباشد. فروش قطعات یدکی سنگ شکن پارکر : چکش پارکر 103| چکش پارکر 104| چکش پارکر منگنزی| چکش پارکر منگنزی مولیبدن دار| روبند های پارکر 103| روبند های پارکر 104| روبند پارکر RD6| روبند پارکر RD7| روبند پارکر RD14| روبند پارکر RD15 | دیسک روتور پارکر 103| دیسک روتور پارکر 104|  بازویی …

بازویی پارکر ادامه »

چکش پارکر 104

چکشپارکر 104 مورد استفاده سنگ شکنپارکر 104 میباشد. با ورود سنگ به داخل سنگ شکن پارکر ، در اثر چرخش سریع روتور سنگ های ورودی با شدت بهسندان پارکر که اطراف روتور قرار دارند برخورد کرده و خردایش صورت میگیرد. فروش قطعات یدکی سنگ شکن پارکر : چکش پارکر 103| چکش پارکر 104| چکش پارکر …

چکش پارکر 104 ادامه »

چکش پارکر

چکش پارکر 103

چکش پارکر 103 این چکش مورد استفاده سنگ شکن پارکر 103 میباشد. در بخش روتور سنگ شکن پارکر 103 ، 8 عدد چکش پارکر 103 در چهار ردیف روبروی هم قرار میگیرند و در هر ردیف یک جفت چکش پارکر جهت خردایش قرار داده میشود. با ورود خوراک به داخل سنگ شکن پارکر ، در اثر چرخش …

چکش پارکر 103 ادامه »

روبند پارکر

روبند پارکر از قطعات یدکی مصرفی سنگ شکن پارکر میباشد. فروش قطعات یدکی سنگ شکن پارکر : چکش پارکر 103| چکش پارکر 104| چکش پارکر منگنزی| چکش پارکر منگنزی مولیبدن دار| روبند های پارکر 103| روبند های پارکر 104| روبند پارکر RD6| روبند پارکر RD7| روبند پارکر RD14| روبند پارکر RD15 | دیسک روتور پارکر 103| دیسک روتور پارکر 104|  بازویی …

روبند پارکر ادامه »