شفت کوبیت

Rate this post

شفت سنگ شکن کوبیت

شفت سنگ شکن کوبیت محور اصلی عملیات خردایش در سنگ شکن است.

جهت تعمیر  شفت و روتور سنگ شکن و دریافت مشاوره فنی و اقتصادی دستگاه های خردایش سنگ با ما تماس بگیرید.

شرکت صنایع پارس در کارگاه مجهز توسط کادر حرفه سازنده سنگ شکن ، کار ساخت ، تعویض و تعمیرات قطعات داخلی دستگاه های خردایش سنگ را انجام میدهد.

kubit rotor 1

در ادامه متن در مورد کاربرد و محل قرارگیری شفت در سنگ شکن کوبیت را مطالعه فرمایید.

محل قرارگیری شفت در سنگ شکن کوبیت

سنگ شکن کوبیت ، یک نوع سنگ شکن ضربه ای با محور افقی است.

در این نوع سنگ شکن ها شفت با قرارگرفتن در مرکز روتور کوبیت نیرو را از طریق فولی سر الکتروموتور

به روتور سنگ شکن کوبیت انتقال داده و باعث حرکت دورانی با سرعت مشخص میشود.

در شکل زیر که دیاگرام سنگ شکن کوبیت میباشد، محل قرارگرفتن شفت مشخص شده.

دیاگرام سنگ شکن کوبیت 2

وظیفه شفت در عملیات خردایش سنگ

با انتقال حرکت دورانی از موتور به روتور ، شفت سنگ شکن کوبیت باعث میشود زمانی که سنگ ها از بالا به داخل دستگاه وارد شوند ، در اثر برخورد با چکش سنگ شکن کوبیت که روی روتور قراردارد به سمت سندان های سنگ شکن پرتاب شده و در فضای مابین سندان ها و چکش ها در اثر برخورد با یکدیگر خردایش میشوند.