رگلاژ سندانی

Rate this post

رگلاژ ابرویی سنگ شکن کوبیت

رگلاژ سندانی برای تنظیم فاصله میان ردیف سندان سنگ شکن کوبیت و روتور سنگ شکن

( که شامل سندان دوپیچ ، سندان سه پیچ و سندان چهارپیچ هستند) مورد استفاده است.

جهت دریافت قیمت سنگ شکن کوبیت و مشاوره اقتصادی و فنی درباره انواع دستگاه های خردایش سنگ با کارشناسان ما تماس بگیرید. 

نحوه عملکرد رگلاژ سندانی و جایگاه آن در سنگ شکن را در ادامه متن مطالعه فرمایید.

عملکرد رگلاژ سندانی سنگ شکن کوبیت

پیچ رگلاژ سندانی که (spring adjustment tool) یا (tension rod) نیز نامیده میشود ، در بخش پشت سنگ شکن کوبیت قرار گرفته و با پیچاندن آن ، سندان ها به سمت داخل

هل داده میشوند. پیچاندن این رگلاژ فاصله بین سندان ها و چکش های سنگ شکن را کم میکند. محل قرارگیری این قطعه را در تصویر زیر از سنگ شکن کوبیت مشاهده میکنید.

دیاگرام کوبیت 120-2

طی فرایند خردایش در سنگ شکن کوبیت ، به مرور زمان و در اثر برخورد متوالی سنگ به سندان های کوبیت ، سندان ها خرده شده و قطر آنها کم میشود. این اتفاق باعث افزایش

فاصله بین سندان ها و چکش های سنگ شکن شده که در خردایش دستگاه تاثیر منفی دارد. در این شرایط به منظور افزایش بهره وری و بهینه سازی کارایی دستگاه ، ابرویی را به

سمت داخل دستگاه کوبیت نزدیک میکنند و فاصله آنها را با روتور کوبیت کاهش میابد؛ بدین ترتیب فاصله بین چکش های سنگ شکن و ردیف سندان ها دوباره

به اندازه سنگ های خردایش شده به اندازه بهینه رسیده و بهره وری دستگاه بالا میرود.

کاربرد پیچ رگلاژ در خطوط خردایش سنگ

از نمونه های مشابه این قطعه میتوان به پیچ رگلاژ ابرویی که جهت کم کردن فاصله بین ابرویی سنگ شکن کوبیت و چکش ها کاربرد دارد

 و به رگلاژ شاسی های نوارنقاله در غلطک پایین جهت سفت کردن لاستیک اشاره کرد